NAJBLIŻSZE KURSY KAT.B

9 Styczeń 2017 - godzina 17
23 Styczeń 2017 - godzina 17

FACEBOOK

NADCHODZĄCE ZMIANY

!!!UWAGA!!!
Planowane zmiany na 2019 rok w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami KAT. B

1. odbycie pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy, kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym( minimalny koszt kursów 200 zł )

Czytaj dalej

Akcja 2w1

 AKCJA 2w1. Przyprowadź ze sobą 2 znajomych, a za kurs zapłacisz 1000 zł.

Szczegóły w biurze, bądź pod numerem telefonu: 535 568 486

Zmiana przepisów

Po zmianie przepisów, które nastąpiły 19 stycznia 2013 roku, każdy kursant aby zapisać się na kurs prawa jazdy, powinien dostarczyć do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Aby uzyskać ten numer (PKK), należy udać się do urzędu miasta lub gminy zgodnie z miejscem zameldowania, do referatu praw jazdy z następującymi dokumentami: orzeczenie lekarskie, zdjęcie do prawa jazdy (osoba, która nie ukończyła 18 roku życia z oświadczeniem zgody rodziców).

Otrzymany numer (PKK) należy dostarczyć do OSK podczas zapisu na kurs prawa jazdy.